Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Eκπαιδευτικά Σεμινάρια - Δειγματικές Διδασκαλίες 2010-2011

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Καθηγητές Μαθηματικών (με άδεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής)


ΘΕΜΑ: Σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα της Διδασκαλίας των Μαθηματικών

12-2 το μεσημέρι

Τόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου: Στη πρώτη σχολική μονάδα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί

22-9-10 2ο, 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

24-9-10 4ο, 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

27-9-10 49ο, 18ο ΓΕΛ Αθηνών

29-9-10 21ο, 40ό ΓΕΛ Αθηνών

5-10-10 22ο, 61ο ΓΕΛ Αθηνών

6-10-10 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων

11-10-10 22o, 21o Γυμνάσιο Αθηνών

14-10-10 16ο, 57ο ΓΕΛ Αθηνών

19-10-10 7ο, 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου

29-10-10 49ο, 18ο Γυμνάσιο Αθηνών

4-11-10 1ο, 4ο, 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου

10-11-10 6o, 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

18-11-10 1ο, 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου, 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου

24-11-10 59ο, 68ο Γυμνάσιο Αθηνών

1-12-10 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας

13-1-11 Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας, 65ο Γυμνάσιο Αθηνών

27-1-11 65ο, 59ο ΓΕΛ Αθηνών

3-2-11 3ο, 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου

10-2-11 57ο, 16ο Γυμνάσιο Αθηνών

8-3-11 46o, 38o Γυμνάσιο Αθηνών

22-3-11 24o, 23o, 56o, 2o Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών

11-4-11 38ο, 24ο, 2o Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών

Δειγματικές Διδασκαλίες

25-10-10 Στο 21ο Γυμνάσιο Αθηνών 12-2 (κ. Τατάγιος Γεώργιος, ταυτότητες Γ' Γυμνασίου). Για όλα τα σχολεία του 2ου και του 7ου Γραφείου της Α' Δι.Δ.Ε. Αθηνών, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου και το 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου.

16-12-10 Στο 61ο Γυμνάσιο Αθηνών 12-2 (κ. Λουράντος Αθανάσιος, παραγοντοποίηση Γ Γυμνασίου). Για το 61ο και το 40ό Γυμνάσιο Αθηνών. Τη 2η ώρα της δειγματικής διδασκαλίας οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες.

17-1-11 Στο 21ο ΓΕΛ Αθηνών (κ. Κουροντανάς Γεώργιος, Θεώρημα ROLLE με τη χρήση υπολογιστού από τον διδάσκοντα και φύλλου εργασίας από το διαδίκτυο). Για το 21ο ΓΕΛ Αθηνών, το 1ο και το 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου.

16-2-11 Στο 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου (Συνεργασία του Καθηγητή Μαθηματικών κ. Κασιμάτη Δαμιανού και της Καθηγήτριας Πληροφορικής με πτυχίο Μαθηματικών κ. Βαμβακά Εμμανουέλας. Την εργασία και το σχέδιο πρότυπης διδασκαλίας στο Θεώρημα Μέσης Τιμής και στο Θεώρημα ROLLE με τη βοήθεια του μικρόκοσμου GeoGebra εκπόνησε η κ. Βαμβακά). Για το 6ο και 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Οι μαθητές έκαναν χρήση Η/Υ και εργάστηκαν σε ομάδες.

3-3-11 Στο 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (κ. Στουραΐτης Κωνσταντίνος, Γραφική παράσταση της ψ=αχ+β με φύλλο εργασίας). Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μη τυπική ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια. Σχ. έτος 2009-2010

Σχολικό έτος 2009-2010

22-9 Στις 12 το μεσημέρι, 1ο, 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (Στο 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

25-9 Στις 12 το μεσημέρι, 3ο, 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (Στο 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι- αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

28-9 Στις 12 το μεσημέρι, 18ο, 49ο ΓΕΛ Αθηνών (Στο 18ο ΓΕΛ Αθηνών). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

30-9 Στις 12 το μεσημέρι, 40ό, 21ο ΓΕΛ Αθηνών (Στο 40ό ΓΕΛ Αθηνών). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι- αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

6-10 Στις 12 το μεσημέρι, 5o Γυμνάσιο Ζωγράφου, Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων, Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι- αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

8-10 Στις 12 το μεσημέρι, 61ο, 22ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

13-10 Στις 12 το μεσημέρι, ΓΕΛ Χαλκηδόνας, 49ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

16-10 Στις 12 το μεσημέρι, 2ο, 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

20-10 Στις 12 το μεσημέρι, 49ο, 18ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

22-10 Στις 12 το μεσημέρι, 24ο, 38ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

29-10 Στις 12 το μεσημέρι, 21ο, 22ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

5-11 Στις 12 το μεσημέρι, 57ο, 16ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

11-11 Στις 12 το μεσημέρι, 1ο, 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

19-11 Στις 12 το μεσημέρι, 7ο, 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.26-11 Στις 12 το μεσημέρι, 5ο, 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

3-12 Στις 12 το μεσημέρι, 40ό, 61ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

8-12 Στις 12 το μεσημέρι, 1ο, 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

15-12 Στις 12 το μεσημέρι, 4ο, 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.


20-1 Στις 12 το μεσημέρι, 59ο, 68ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

28-1 Στις 12 το μεσημέρι, 59ο, 65ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

3-2 Στις 12 το μεσημέρι, Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας, 65ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

9-2 Στις 12 το μεσημέρι, 4ο, 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

17-2 Στις 12 το μεσημέρι, 4ο, 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

25-2 Στις 12 το μεσημέρι, 57ο, 16ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

9-3 Στις 12 το μεσημέρι, 46ο, 56ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

15-3 Στις 12 το μεσημέρι, 5ο, 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

18-3 Στις 12 το μεσημέρι, 46ο, 38ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

22-3 Στις 12 το μεσημέρι, 23ο, 56ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

15-4 Στις 12 το μεσημέρι, 24ο, 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.
20-4 Στις 12 το μεσημέρι, 38ο, 24ο ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών".
Με άδεια από την Περιφέρεια.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σχολικό έτος 2008-2009
3-12-08 9.00-10.30 57ο Γυμνάσιο Αθηνών.
5-12-08 9.00-10.30 Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας.
15-12-08 9.00-10.30 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
10.30-12.00 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
13-1-09 11.45-12.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών. Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κατάληψης του σχολείου από τους μαθητές του 18ου Λυκείου Αθηνών.
15-1-09 11.00-12.30 61ο Γυμνάσιο Αθηνών.
20-1-09 11.45-12.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών.
22-1-09 11-12 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
26-1-09 10.45-12 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
29-1-09 11-12.15 46ο Γυμνάσιο Αθηνών.
3-2-09 11-12.15 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
6-2-09 10.45-12.45 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
9-2-09 11.00-12.00 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
12.00-13.00 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
13-2-09 10.00-11.30 21ο Γυμνάσιο Αθηνών.
11.30-13.00 22ο Γυμνάσιο Αθηνών.
16-2-09 10.45-11.15 65ο Γυμνάσιο Αθηνών.
19-2-09 10.45-11.15 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου.
23-2-09 11-12.30 59ο Γυμνάσιο Αθηνών.
26-2-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.
2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
4-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
10-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
16-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 16ο Γυμνάσιο Αθηνών.
56ο Γυμνάσιο Αθηνών.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
19-3-09 11-12.30 24ο Γυμνάσιο Αθηνών.
23-3-09 11-13 49ο Γυμνάσιο Αθηνών.
26-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 38ο Γυμνάσιο Αθηνών.
23ο Γυμνάσιο Αθηνών.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
30-3-09 10-11.30 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
3-4-09 10-11.30 40ό Γυμνάσιο Αθηνών.
6-4-09 10.15-11.45 68o Γυμνάσιο Αθηνών.
8-4-09 14-15.45 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Αγίας ΣοφίαςΣάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σχολικό έτος 2007-2008
16/10 9.30-11 59ο ΓΕΛ Αθηνών
11-12.30 59ο Γυμνάσιο Αθηνών
17/10 9.30-11 40ό ΓΕΛ Αθηνών
22/10 9.30-11 22ο Γυμνάσιο Αθηνών
23/10 9.30-11 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
25/10 10.45-12 1ο ΓΕΛ Ζωγράφου
6-11-07 12-14 Στο 59ο Γυμνάσιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για όσους από τους Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ03 δεν είχαν για διαφόρους λόγους επιμορφωθεί στα νέα βιβλία του Γυμνασίου. (Άδεια από την Περιφέρεια).
9/11 10-11.30 49ο ΓΕΛ Αθηνών
12/11 9.30-11 49ο Γυμνάσιο Αθηνών
14/11 9.30-11 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
15/11 9.30-11 Γυμνάσιο Χαλκηδόνας
21/11 9.30-11 57ο ΓΕΛ Αθηνών
11-12.30 57ο Γυμνάσιο Αθηνών
22/11 9.30-11 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
27/11 9-10.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών
10.30-12 18ο ΓΕΛ Αθηνών
29/11 9.30-11 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 2ο ΓΕΛ Ζωγράφου
3/12 9.30-11 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου…
6/12 10-11.30 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ζωγράφου
11/12 10-11.30 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
11.30-13 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
14/12 12-13.30 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
17/12 9-10.30 21ο ΓΕΛ Αθηνών
10.30-12 21ο Γυμνάσιο Αθηνών
18/12 10-11.30 40ό Γυμνάσιο Αθηνών
9/1 10-11.30 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
11.30-13 61ο Γυμνάσιο Αθηνών
10/1 19-20.30 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών
15/1 10-11.30 16ο Γυμνάσιο Αθηνών
16/1 10-11.30 23ο Γυμνάσιο Αθηνών
17/1 10-11.30 46ο Γυμνάσιο Αθηνών
18/1 10-11.30 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
22/1 10-11.30 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11.30-13 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου
24/1 9.30-11 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 5ο ΓΕΛ Ζωγράφου
29/1 9.30-11 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
11-12.30 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου

6/2 9-10.30 65ο Γυμνάσιο Αθηνών
10.30-12 65ο ΓΕΛ Αθηνών
10-11.30 56ο Γυμνάσιο Αθηνών
11/2 9.30-11 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
12/2 10.30-12 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
14/2 9.30-11 68ο Γυμνάσιο Αθηνών
20/2 9.30-11 16ο ΓΕΛ Αθηνών
22/2 9.30-11 56ο ΓΕΛ Αθηνών
25/2 9.30-11 38ο Γυμνάσιο Αθηνών
29/2 9.30-11 61ο ΓΕΛ Αθηνών
3/3 9.30-11 24ο Γυμνάσιο Αθηνών
5/3 9.30-11 22ο ΓΕΛ Αθηνών
12/3 9.30-11 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου
14/3 9.30-11 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου
17/3 9.30-11 ΓΕΛ Χαλκηδόνας
26/3 9.30-11 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου
27/3 9.30-11 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου
28/3 9.30-11 46ο ΓΕΛ Αθηνών
31/3 9.30-11 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου
1/4 9.30-11 38ο ΓΕΛ Αθηνών
3/4 14-15.30 24ο ΓΕΛ Αθηνών
15/4 16-17.30 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Α. Σοφίας
16/4 19.30-21 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών
……………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….................................