Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σχολικό έτος 2007-2008
16/10 9.30-11 59ο ΓΕΛ Αθηνών
11-12.30 59ο Γυμνάσιο Αθηνών
17/10 9.30-11 40ό ΓΕΛ Αθηνών
22/10 9.30-11 22ο Γυμνάσιο Αθηνών
23/10 9.30-11 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
25/10 10.45-12 1ο ΓΕΛ Ζωγράφου
6-11-07 12-14 Στο 59ο Γυμνάσιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για όσους από τους Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ03 δεν είχαν για διαφόρους λόγους επιμορφωθεί στα νέα βιβλία του Γυμνασίου. (Άδεια από την Περιφέρεια).
9/11 10-11.30 49ο ΓΕΛ Αθηνών
12/11 9.30-11 49ο Γυμνάσιο Αθηνών
14/11 9.30-11 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
15/11 9.30-11 Γυμνάσιο Χαλκηδόνας
21/11 9.30-11 57ο ΓΕΛ Αθηνών
11-12.30 57ο Γυμνάσιο Αθηνών
22/11 9.30-11 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
27/11 9-10.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών
10.30-12 18ο ΓΕΛ Αθηνών
29/11 9.30-11 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 2ο ΓΕΛ Ζωγράφου
3/12 9.30-11 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου…
6/12 10-11.30 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ζωγράφου
11/12 10-11.30 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
11.30-13 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
14/12 12-13.30 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
17/12 9-10.30 21ο ΓΕΛ Αθηνών
10.30-12 21ο Γυμνάσιο Αθηνών
18/12 10-11.30 40ό Γυμνάσιο Αθηνών
9/1 10-11.30 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
11.30-13 61ο Γυμνάσιο Αθηνών
10/1 19-20.30 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών
15/1 10-11.30 16ο Γυμνάσιο Αθηνών
16/1 10-11.30 23ο Γυμνάσιο Αθηνών
17/1 10-11.30 46ο Γυμνάσιο Αθηνών
18/1 10-11.30 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
22/1 10-11.30 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11.30-13 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου
24/1 9.30-11 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 5ο ΓΕΛ Ζωγράφου
29/1 9.30-11 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
11-12.30 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου

6/2 9-10.30 65ο Γυμνάσιο Αθηνών
10.30-12 65ο ΓΕΛ Αθηνών
10-11.30 56ο Γυμνάσιο Αθηνών
11/2 9.30-11 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
12/2 10.30-12 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
14/2 9.30-11 68ο Γυμνάσιο Αθηνών
20/2 9.30-11 16ο ΓΕΛ Αθηνών
22/2 9.30-11 56ο ΓΕΛ Αθηνών
25/2 9.30-11 38ο Γυμνάσιο Αθηνών
29/2 9.30-11 61ο ΓΕΛ Αθηνών
3/3 9.30-11 24ο Γυμνάσιο Αθηνών
5/3 9.30-11 22ο ΓΕΛ Αθηνών
12/3 9.30-11 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου
14/3 9.30-11 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου
17/3 9.30-11 ΓΕΛ Χαλκηδόνας
26/3 9.30-11 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου
27/3 9.30-11 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου
28/3 9.30-11 46ο ΓΕΛ Αθηνών
31/3 9.30-11 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου
1/4 9.30-11 38ο ΓΕΛ Αθηνών
3/4 14-15.30 24ο ΓΕΛ Αθηνών
15/4 16-17.30 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Α. Σοφίας
16/4 19.30-21 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών
……………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου