Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια. Σχ. έτος 2009-2010

Σχολικό έτος 2009-2010

22-9 Στις 12 το μεσημέρι, 1ο, 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (Στο 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

25-9 Στις 12 το μεσημέρι, 3ο, 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου (Στο 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι- αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

28-9 Στις 12 το μεσημέρι, 18ο, 49ο ΓΕΛ Αθηνών (Στο 18ο ΓΕΛ Αθηνών). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

30-9 Στις 12 το μεσημέρι, 40ό, 21ο ΓΕΛ Αθηνών (Στο 40ό ΓΕΛ Αθηνών). Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης- Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι- αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

6-10 Στις 12 το μεσημέρι, 5o Γυμνάσιο Ζωγράφου, Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων, Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι- αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

8-10 Στις 12 το μεσημέρι, 61ο, 22ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

13-10 Στις 12 το μεσημέρι, ΓΕΛ Χαλκηδόνας, 49ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

16-10 Στις 12 το μεσημέρι, 2ο, 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

20-10 Στις 12 το μεσημέρι, 49ο, 18ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

22-10 Στις 12 το μεσημέρι, 24ο, 38ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

29-10 Στις 12 το μεσημέρι, 21ο, 22ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

5-11 Στις 12 το μεσημέρι, 57ο, 16ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

11-11 Στις 12 το μεσημέρι, 1ο, 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

19-11 Στις 12 το μεσημέρι, 7ο, 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.26-11 Στις 12 το μεσημέρι, 5ο, 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

3-12 Στις 12 το μεσημέρι, 40ό, 61ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

8-12 Στις 12 το μεσημέρι, 1ο, 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

15-12 Στις 12 το μεσημέρι, 4ο, 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.


20-1 Στις 12 το μεσημέρι, 59ο, 68ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

28-1 Στις 12 το μεσημέρι, 59ο, 65ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

3-2 Στις 12 το μεσημέρι, Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας, 65ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

9-2 Στις 12 το μεσημέρι, 4ο, 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

17-2 Στις 12 το μεσημέρι, 4ο, 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

25-2 Στις 12 το μεσημέρι, 57ο, 16ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

9-3 Στις 12 το μεσημέρι, 46ο, 56ο ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

15-3 Στις 12 το μεσημέρι, 5ο, 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

18-3 Στις 12 το μεσημέρι, 46ο, 38ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

22-3 Στις 12 το μεσημέρι, 23ο, 56ο Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.

15-4 Στις 12 το μεσημέρι, 24ο, 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών". Με άδεια από την Περιφέρεια.
20-4 Στις 12 το μεσημέρι, 38ο, 24ο ΓΕΛ Αθηνών, 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών. Θέμα: "Διαχείριση προβλημάτων τάξης-Σύγχρονες Διδακτικές μέθοδοι-αξιολόγηση μαθητών".
Με άδεια από την Περιφέρεια.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σχολικό έτος 2008-2009
3-12-08 9.00-10.30 57ο Γυμνάσιο Αθηνών.
5-12-08 9.00-10.30 Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας.
15-12-08 9.00-10.30 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
10.30-12.00 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
13-1-09 11.45-12.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών. Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κατάληψης του σχολείου από τους μαθητές του 18ου Λυκείου Αθηνών.
15-1-09 11.00-12.30 61ο Γυμνάσιο Αθηνών.
20-1-09 11.45-12.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών.
22-1-09 11-12 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
26-1-09 10.45-12 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
29-1-09 11-12.15 46ο Γυμνάσιο Αθηνών.
3-2-09 11-12.15 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
6-2-09 10.45-12.45 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
9-2-09 11.00-12.00 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
12.00-13.00 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
13-2-09 10.00-11.30 21ο Γυμνάσιο Αθηνών.
11.30-13.00 22ο Γυμνάσιο Αθηνών.
16-2-09 10.45-11.15 65ο Γυμνάσιο Αθηνών.
19-2-09 10.45-11.15 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου.
23-2-09 11-12.30 59ο Γυμνάσιο Αθηνών.
26-2-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.
2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
4-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
10-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
16-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 16ο Γυμνάσιο Αθηνών.
56ο Γυμνάσιο Αθηνών.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
19-3-09 11-12.30 24ο Γυμνάσιο Αθηνών.
23-3-09 11-13 49ο Γυμνάσιο Αθηνών.
26-3-09 12-14 Άδεια από την Περιφέρεια 38ο Γυμνάσιο Αθηνών.
23ο Γυμνάσιο Αθηνών.
(Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και αξιολόγηση των μαθητών).
30-3-09 10-11.30 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.
3-4-09 10-11.30 40ό Γυμνάσιο Αθηνών.
6-4-09 10.15-11.45 68o Γυμνάσιο Αθηνών.
8-4-09 14-15.45 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Αγίας ΣοφίαςΣάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Προγραμματισμένες Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς-Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σχολικό έτος 2007-2008
16/10 9.30-11 59ο ΓΕΛ Αθηνών
11-12.30 59ο Γυμνάσιο Αθηνών
17/10 9.30-11 40ό ΓΕΛ Αθηνών
22/10 9.30-11 22ο Γυμνάσιο Αθηνών
23/10 9.30-11 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
25/10 10.45-12 1ο ΓΕΛ Ζωγράφου
6-11-07 12-14 Στο 59ο Γυμνάσιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για όσους από τους Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ03 δεν είχαν για διαφόρους λόγους επιμορφωθεί στα νέα βιβλία του Γυμνασίου. (Άδεια από την Περιφέρεια).
9/11 10-11.30 49ο ΓΕΛ Αθηνών
12/11 9.30-11 49ο Γυμνάσιο Αθηνών
14/11 9.30-11 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
15/11 9.30-11 Γυμνάσιο Χαλκηδόνας
21/11 9.30-11 57ο ΓΕΛ Αθηνών
11-12.30 57ο Γυμνάσιο Αθηνών
22/11 9.30-11 2ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
27/11 9-10.30 18ο Γυμνάσιο Αθηνών
10.30-12 18ο ΓΕΛ Αθηνών
29/11 9.30-11 1ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 2ο ΓΕΛ Ζωγράφου
3/12 9.30-11 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου…
6/12 10-11.30 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ζωγράφου
11/12 10-11.30 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
11.30-13 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
14/12 12-13.30 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
17/12 9-10.30 21ο ΓΕΛ Αθηνών
10.30-12 21ο Γυμνάσιο Αθηνών
18/12 10-11.30 40ό Γυμνάσιο Αθηνών
9/1 10-11.30 1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
11.30-13 61ο Γυμνάσιο Αθηνών
10/1 19-20.30 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Αθηνών
15/1 10-11.30 16ο Γυμνάσιο Αθηνών
16/1 10-11.30 23ο Γυμνάσιο Αθηνών
17/1 10-11.30 46ο Γυμνάσιο Αθηνών
18/1 10-11.30 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
22/1 10-11.30 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11.30-13 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου
24/1 9.30-11 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου
11-12.30 5ο ΓΕΛ Ζωγράφου
29/1 9.30-11 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
11-12.30 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου

6/2 9-10.30 65ο Γυμνάσιο Αθηνών
10.30-12 65ο ΓΕΛ Αθηνών
10-11.30 56ο Γυμνάσιο Αθηνών
11/2 9.30-11 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
12/2 10.30-12 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
14/2 9.30-11 68ο Γυμνάσιο Αθηνών
20/2 9.30-11 16ο ΓΕΛ Αθηνών
22/2 9.30-11 56ο ΓΕΛ Αθηνών
25/2 9.30-11 38ο Γυμνάσιο Αθηνών
29/2 9.30-11 61ο ΓΕΛ Αθηνών
3/3 9.30-11 24ο Γυμνάσιο Αθηνών
5/3 9.30-11 22ο ΓΕΛ Αθηνών
12/3 9.30-11 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου
14/3 9.30-11 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου
17/3 9.30-11 ΓΕΛ Χαλκηδόνας
26/3 9.30-11 7ο ΓΕΛ Ζωγράφου
27/3 9.30-11 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου
28/3 9.30-11 46ο ΓΕΛ Αθηνών
31/3 9.30-11 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου
1/4 9.30-11 38ο ΓΕΛ Αθηνών
3/4 14-15.30 24ο ΓΕΛ Αθηνών
15/4 16-17.30 Γυμνάσιο Νοσοκομείου Παίδων Α. Σοφίας
16/4 19.30-21 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών
……………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………….................................